sunnuntai 2. lokakuuta 2011

Sosialistinen suunnittelu

Joonas Laine on kääntänyt artikkelin sosialistisen talouden ohjauksesta.
Sosialistisen laskentakeskustelun nykyinen tila (1990-luvun alussa. Suom. huom.) ei vaikuta teoreettisesti tyydyttävältä. Varsin pitkän hiljaisen kauden jälkeen kuultiin 1980-luvun puolivälissä joukko tärkeitä puheenvuoroja, joissa toisen maailmansodan jälkeisen ajanjakson itsestäänselvyydet kyseenalaistettiin; niiden mukaanhan Oskar Lange ja muut olivat osoittaneet, miten sosialistinen talous kykenisi jäljittelemään kilpailuun perustuvaa markkinajärjestelmää resurssien kohdentamisessa. Erityisesti Lavoie (1985) esitti, että itävaltalainen näkemys rationaalisen, sosialistisen talouslaskennan mahdottomuudesta oli ymmärretty väärin,[1] ja että näkemystä aiemmin kommentoineet uusklassiset tahot eivät siis oikeastaan olleet vastanneet haasteeseen. Hieman toisenlaisista lähtökohdista Alec Noven The Economics of Feasible Socialism (1983) esitteli pragmaattisemmin perustein, miksi tehokas keskussuunnittelu ei ole mahdollista. Vaikka Noven argumentit eivät nojautuneetkaan Ludwig Misesin ja Friedrich Hayekin teoksiin – ja toisin kuten itävaltalaiset, hän kannatti markkinasosialismia – niin joka tapauksessa itävaltalaisten näkemykset saivat tukea Novelta ja päinvastoin. Ja lopuksi, jonkin aikaa edellämainittujen näkemysten esittämisen jälkeen, keskussuunnittelu tietenkin hylättiin myös Neuvostoliitossa ja Itä-Euroopassa.
http://www.revalvaatio.org/wp/sosialistinen-suunnittelu-neuvostoliiton-romahduksen-jalkeen/

http://murphyssoninlaw.blogspot.com/2011/10/uskonpuhdistus.html

Markkinoiden korvaaminen yhteiskunnallisella suunnittelulla on tietyissä piireissä vieläkin tavoiteltava ihanne vaikkakin se on osoittautunut järjettömäksi tavoitteeksi historiallisten kokemusten pohjalta. Nyky-Eurooppa on menossa kohti sosialismia ja kommunismia vääjäämättömästi.

Sodanjälkeisen jälleenrakennuskauden jälkeen kävi joka tapauksessa yhä selvemmäksi, että 1930-luvulta periytynyt suunnittelujärjestelmä ei kyennyt luomaan dynaamista, teknologisesti edistyksellistä taloutta, joka vastaisi kuluttajien kysyntään. Eräät erikoisalat kuten avaruustutkimus menestyivät, mutta näytti olevan järjestelmän sisäsyntyinen ominaisuus, ettei näitä menestystarinoita kyetty synnyttämään laajemmin. 
http://www.revalvaatio.org/wp/sosialistinen-suunnittelu-neuvostoliiton-romahduksen-jalkeen/

Oma käsitykseni on, että markkinoita ei ole mahdollista korvata suunnittelulla muuten kuin talouksissa, jotka ovat hyvin yksinkertaisia ja primitiivisiä. Moniulotteista taloutta ei kyetä mitenkään ohjaamaan keskitetyllä tai hajautetulla suunnittelulla siten, että markkinat korvattaisiin. Jossain määrin yhteiskunnallisella suunittelulla kyetään täydentämään markkinoiden toimintaa mutta korvaaminen ei onnistu edes teoriassa.

Eräs esiin nouseva tekninen seikka on Neuvostoliiton silloisen tietokone- ja tietoliikenneverkon tila. Olemme esittäneet, että tehokas, yksityiskohtainen suunnittelu on mahdollista käyttämällä nykyisin saatavilla olevaa läntistä tietokoneteknologiaa, mutta neuvostosuunnittelijoiden käytössä 1970-luvulla olleet laitteet olivat alkeellisia siihen verrattuna. Seikka on tärkeä, ja palaamme siihen tuonnempana, mutta se on vain osa koko tarinasta, jonka muillekin osille on annettava niille kuuluva huomio.
http://www.revalvaatio.org/wp/sosialistinen-suunnittelu-neuvostoliiton-romahduksen-jalkeen

Suunnittelulla ei kyetä ohjaamaan taloutta vaikka laskentavoimaa olisi hyvinkin paljon käytettävissä, koska ongelmaan ei löydy minkäänlaista laskettavissa olevaa ratkaisua.
http://youtu.be/tlF5RKQsVcw

http://youtu.be/mkz9AQhQFNY
En usko, että on mitään syytä olettaa, että suunnitelmalla (Gosplan) pystyttäisiin ohjaamaan taloutta.
http://jpoli.blogspot.com/2011/10/kreikan-tukeminen-loppumaton-suo.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti