torstai 31. toukokuuta 2012

Haitake

Poliittisessa kielenkäytössä ainakin tietyissä piireissä on varsin suosittu käsite 'haitake'.
http://www.eskoseppanen.net/index.php?option=com_content&view=article&id=665&Itemid=300017

http://thomastaussi.blogspot.com/2012/05/haitake-on-sosialistien-termi.html

Haitake on ilmeisesti negatiivisen (utility tai raha) arvon omaava hyödyke.

Esko Seppänen kirjoittaa blogissaan taloustieteestä. Seppäsellä on selvästi sana hallussaan.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Esko_Sepp%C3%A4nen

Hyvä tiede heijastelee todellisuutta, mitä taloustiede ei George Sorosin mukaan tee (6). Hän näkee, että (varsinkin pääomamarkkinoiden) markkinahinnat vääristävät todellisuuden, mitä niiden pitäisi heijastella, ja markkinat vaikuttavat aktiivisesti niihin osoittimiin, joiden perusteella todellisuutta kuvataan.
http://www.eskoseppanen.net/index.php?option=com_content&view=article&id=665&Itemid=300017

Seppänen huomaa tärkeän asian, että markkinat luovat todellisuutta eivätkä heijastele talouden tilaa kuten joskus ajatellaan. Itse näen markkinat juuri todellisuutta luovana eikä sitä heijastelevana. Heijastelu olisi peilimäistä, ja loogisesti mahdotonta, koska se olettaisi, että markkinat olivat irti todellisuudesta. Joskus esitetään markkinat (finanssitodellisuus) paperilla kokonaan irti reaalitodellisuudesta näinhän asiat eivät ole. Markkinoiden ja reaalituotannon suhde on varsin epämääräinen.

On saatu kokemusperäistä näyttöä siitä, että julkisen vallan valvonnasta ja sääntelystä vapaa (uus)liberalistinen ja libertalistinen kapitalismi on kuplatalous ja että taloustieteillä ei ole finanssi- ja virtuaalikapitalismiin käypiä ennustemalleja. Laman pääsyyllisiin kuuluva Alan Greenspan sanoo, että kuplaa ei voi analysoida ennen kuin se on puhjennut, mutta ei myrkkyä pidä maistaa sen selvittämiseksi, onko se myrkyllistä.
http://www.eskoseppanen.net/index.php?option=com_content&view=article&id=665&Itemid=300017

Ennustaminen on mahdotonta. Tulevaisuutta ei lähtökohtaisesti pysty ennustamaan menneisyyden perusteella. Televisiossa ja muuallakin annetaan kuva, että tiedetään asioista suurella varmuudella vaikka monasti asioista ei tiedetä. Tämä ei kuitenkaan ole tieteen vika, koska tulevaisuutta ei voi ennustaa tarkasti. Jotain arvioita voidaan esittää mutta ne voivat heittää aika paljon suuntaan jos toiseen.  Talous ei kuitenkaan ole samanlainen järjestelmä kuin joku mekaaninen järjestelmä, että sen toiminta olisi ennustettavaa. Elämme kaaoksen keskellä ja järkevintä on ymmärtää, että elämme todella kaoottisessa maailmassa ja sen ennustaminen on mahdotonta.
Markkinafundamentalistit, joiden tavoite ei ole kansan hyvinvointi vaan ihmiskokeet talousteorioilla, näkevät laman positiivisessa valossa: systeemi puristaa siinä itse itsestään ulos mädän - joka on sen oma tuote. Mädästä ei voida syyttää valtioita, sääntelyä, väärää talouspolitiikkaa tai sosialismia. He tekevät sen itse. ”Wall Streetin viisaat pojat keksivät tuomiopäivän koneen, josta ei ole pakoreittiä markkinoiden kautta” (9).

http://www.eskoseppanen.net/index.php?option=com_content&view=article&id=665&Itemid=300017

Esko Seppänen selkeästi pelkää todellisuutta ja siihen liittyvää epävarmuutta. Monasti epävarmuutta on paettu Kirkon ja Jumalan tykö, usko antaa varmuutta. Usko talousteoriaan tai johonkin muuhun mahdollisesti avaruudelliseen tahi taivaalliseen voimaan.
http://www.skepticsunited.arkku.net/2012/05/30/paivi-rasanen-ja-kristillinen-moraali/

http://juffo.blogspot.com/2011/12/ufot-ja-mayojen-pyramidit.html

Uskossaan epävarmoille uskovaiset papit suovat lohdutusta ja varmuutta.
Markkinoista puhuttaessa haitake on moralistinen termi, jonka käyttäjä halveksuu tai kieltää kokonaan subjektiivisen arvon. Subjektiivisen arvon kieltäminen perustuu uskomukseen, että joku muu kuin yksilö itse voisi tietää paremmin omista mieltymyksistään. Subjektiivinen arvo ja siihen liittyvä rajahyötyanalyysi olivat ehkäpä mullistavin läpimurto taloustieteen historiassa. Se syrjäytti monia marxilaisia käsityksiä ja ratkaisi arvoparadoksin, johon esim. Adam Smith ei vielä aikoinaan saanut tyydyttävää ratkaisua.
http://thomastaussi.blogspot.com/2012/05/haitake-on-sosialistien-termi.html

Marginalismihan on ollut suosittu jo pitkään. Marginaalisia hyötyjä ja arvoja summaamalla saadaan sitten integraalina jotain...

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti